top of page
iStock-1080027882.jpg

Digitalisering i faget

Hvorfor er digital transformation vigtig?

En hastigt voksende digitalisering sammen med globalisering stiller nye krav til medarbejderne. Derfor er der i stigende grad brug for flere dygtige faglærte. 

Som underviser, er  det din opgaver at give dine elever et digitalt mindset. Men først skal du "opgraderes".

ABOUT

Hovedaktiviteter i projektet Digitalisering i faget

# 1  Afdækning af virkomhedernes behov for digitale / teknologiske kompetencer

  • Projektet gennemfører en undersøgelse, der skal afdække efterspørgslen efter digitale og teknologiske kompetencer  hos medarbejderne. Undersøgelsen gennemføres i januar 2019.

# 2  Udvikling af elevernes digitale mindset gennem opdatering af lærernes digitale mindset

  • Undervisningen skal afspejle det digitale og teknologiske niveau eleverne allerede nu møder i virksomhederne. For at opnå dette deltager lærerne i 3 forskellige indsatser.

  1. Teknologidage med fagspor, hvor fremtidsforskere, undervisere fra universiteter og repræsentanter fra teknologivirksomheder fortæller om den teknologiske fremtid bredt set.​

  2. Hospitantdage i form af praktik i virksomheder inden for faget, teknologiproducenter og universiteter indenfor avanceret  teknologi .

  3. Styrkelse af IT didaktiske kompetencer gennem workshops, hvor lærerne opdateres på IT didaktik og metode, så elevernes læring understøttes gennem best mulig anvendelse af digitale læremidler.

# 3 Tværfaglige teknologidage

  • De tværfaglige teknologidage finder sted på tværs af skoler og uddannelser. Her deltager eleverne i tværfaglige forløb og får indsigt i teknologi rettet mod deres fremtidige virke inden for eget fag. 

# 4 Projektarbejde med den teknologiske nutid / fremtid

  • Eleverne arbejder med virksomhedsnære casebaserede projekter, som indeholder den teknologiske nutid og fremtid inden for eget fag.

# 5 Eleverne formidler deres viden

  • For at udvikle elevernes digitale dannelse, er det således relevant, at eleverne arbejder med at formidle deres viden om digitale teknologier får større reflektionsevne og endnu bedre om fremtiden inden for eget fag.

# 6 Formidling og informationsudveksling med Videncentrene

  • Der afholdes 2 konferencer, hvor samtlige Videnscentre og erhvervsskoler i regionen inviteres.

bottom of page